Przepowiednia Piotra Cholewy


Relacja ze snu Antoniego Cholewy, zapisana 5. stycznia 2018 r.


Kontakt


Przepowiednia Piotra Cholewy (pobierz plik PDF)


Sen Antoniego Cholewy (pobierz plik PDF)
V. JEZUS CHRYSTUS. APOSTOŁOWIE. PRZYJŚCIE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO

­– Chrystus cierpiał, gdyż on, w poprzednim wcieleniu rządził pewnym obszarem ziemi (był aniołem­bogiem, bibl. Nefilim). Za jego rządów działo się dużo złego i wtedy Chrystus został odwołany do Nieba. On był w zamierzchłych czasach zarządcą państwa, ale musiał z nieba ponownie wrócić na ziemię i to odpokutować, czyli naprawić wszelkie złe czyny, za które ponosił winy. Wtedy przyszedł z nieba, wszedł w Marię i został ukrzyżowany w męczarniach. Chrystus miał braci i siostry. Maria, która urodziła Jezusa miała potem inne dzieci. Jezus wszedł w Marię, jako duch, ona go nosiła dziewięć miesięcy i normalnie go urodziła.

Co dotyczy naszej śmierci, to nikt o tym nie napisał, ani nie opowiedział, chociaż mamy tylu świętych, ani Prorocy nie opisali ani apostołowie, tylko Jezus powiedział, że wraca do Ojca swego, ale w jaki sposób wraca, tego nie opowiedział, że tam, tak jak i na ziemi, te niebiańskie istoty normalnie się rodzą, duch wstępuje w kobietę, poród odbywa się normalnie i tylko bez bólu. Życie jak tam się odbywa to nie wiem.

– Jezus zeszedł na ziemię jako duch, ale wstępując w niewiastę wcielił się w człowieka, Matka nosiła go dziewięć miesięcy i poród odbył się normalnie, tylko tak samo dorastał jak inni dorastali, tylko mądrzejszy był, chociaż był prześladowany jak był mały ale nie został zamordowany, musiał dorosnąć młodego wieku, aby mógł odbyć pokutę, na którą zasłużył wcześniej będąc na Ziemi.
I chociaż prosił Ojca o wybaczenie, żeby mu przebaczył, ale mu Ojciec nie przebaczył.

Syn Boga Jezus Chrystus musiał ponieść karę za to co zdarzyło się na ziemi za jego panowania. Odrodził się ponownie nie jako król, ale jako nędzarz i był prześladowany przez ludzi, którzy znęcali się nad nim. Prześladowani byli także Jego uczniowie. Apostołowie to byli ludzie, którzy w poprzednim życiu źle czynili, dlatego ich karą było to, że byli prześladowani za życia Jezusa i po jego śmierci.

– Jak przyjdzie to królestwo niebieskie, które przepowiadał Jezus Chrystus, to wtedy też ludzie będą umierać, ale będą dłużej żyli. Będą posiadać wiedzę o swoim poprzednim i następnych wcieleniach, że albo pójdą do nieba albo wrócą na ziemię jak będzie dobrze to pójdą do nieba, ale też przez księżyc, w niebie też jest dłuższe życie, ale nie jest tak, że dusza żyje setki tysięcy lat… Jak będzie Królestwo Boże, to ludzie będą mieli wiedzę o swoim następnym losie po śmierci. Dusza się będzie w tym procesie odmładzać.

– Nie mogę nic uczynić, żadnego cudu, żeby ludzie uwierzyli, że ja takie rzeczy opowiadałem, bo ludzie utracili siłę Bożą, tylko po śmierci mojej pochowają mnie pod dużym drzewem w miejscu zakazanym, czyli między siostrami zakonnymi, to właśnie na znak, że takie rzeczy przekazałem ci synu ażeby inni mogli przyjechać i zobaczyć, że moja opowieść o rzeczach przyszłych jest to prawda.

A teraz o Żydach mogę powiedzieć tyle, że to pokolenie, co zamordowało Jezusa musiało się ponownie urodzić, ażeby odbyć pokutę za zamordowanie Jezusa.