Przepowiednia Piotra Cholewy


Relacja ze snu Antoniego Cholewy, zapisana 5. stycznia 2018 r.


Kontakt


Przepowiednia Piotra Cholewy (pobierz plik PDF)


Sen Antoniego Cholewy (pobierz plik PDF)
III. POCZĄTKI LUDZKOŚCI I ŚWIATA. ANIOŁOWIE­BOGOWIE. POTOP

− Teraz opowiem tobie o tym, co dowiedziałem się o naszym życiu na ziemi, dalszym życiu ludzi po śmierci, początkach ludzkości oraz o wielu innych sprawach.
Początki ludzkości były następujące:
− Bóg stworzył niebo i ziemię, następnie stworzył istoty zwane aniołami, zrzucił ich z Nieba na Ziemię a następnie zaludnił nimi Ziemię. Oni posiadali moc bożą, która pozwalała im stwarzać wszystko na ziemi m.in. wszelką zwierzynę. Natomiast na zarządców (pierwszych królów ziemi) wybrał najlepszych aniołów, które miały nadzorować, żeby cały ziemski świat trwał w harmonii i pokoju.
− A zatem były dwie kategorie istot niebiańskich: zwykli aniołowie oraz ich przywódcy, jak gdyby nadzorcy, aniołowie­bogowie (bibl. Nefilim, Anakim)
por. [Przypis dotyczący Nefilim].
− Ci wybrani aniołowie nazywali siebie bogami. Każdy z aniołów­bogów otrzymał we władanie określony obszar ziemi, gdzie miał pilnować porządku. Jednak po pewnym

czasie aniołowie zamieszkujący ziemię doprowadzili do kłótni między sobą i zaczęli prowadzić między sobą wojny gwiezdne.
− Gdy ci pierwsi mieszkańcy ziemi, aniołowie­mieszkańcy zaczęli żyć źle, a aniołowie­bogowie zaczęli prowadzić między sobą wojny, wtedy Bóg zszedł na ziemię i zobaczył zło i nieprawość. Następnie powołał do siebie aniołów­bogów.
− Bóg i przywódcy zwani aniołami­bogami postanowili zwołać naradę. Wtedy aniołom została odebrana moc boża, oraz Bóg z aniołów zamieszkujących ziemię stworzył pierwszych ludzi, jednak dokładnie w jaki sposób się to stało, niestety nie wiem. Aniołowie­ bogowie stworzyli na swoich terytoriach różne typy ludzkie oraz ich sposoby komunikowania się (tzw. języki). Nie wiem, jak wyglądali aniołowie, ale rozmnażali się tak jak my teraz. Natomiast to stwarzanie państw trwało bardzo długo, na pewno więcej niż kilka tysięcy lat.
− Jeśli zaś chodzi o potop, to nieprawda, że był na cały świat, tylko wydarzył się na jedno królestwo, zostało ono zatopione, a przedtem jeden z ludzi usłyszał przekaz, jakby ktoś przemawiał do niego, że ma zbudować arkę, czyli taką łódź, mogącą swobodnie pływać, miał pozbierać zwierzynę ze wszystkich okolic, przygotować jedzenie, żeby móc pływać i wyżywić ludzi i zwierzęta przez około sto dni. Jak przyszedł ten czas potopu, wtedy rozpadał się deszcz i wszystko w tym królestwie zostało zatopione. Po opadnięciu wody ten człowiek zaczął urządzać na nowo swoje królestwo.